XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Termin: 17 maja 2018 r.

Miejsce: Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego (pl. Św. Ducha 1)

Udział w Sympozjum jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa:

Szczegóły