Uchwała nr 1/Cz/2021 z dnia 21 maja 2021 roku

Uchwała nr 1/Cz/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków podjęta w dniu 21 maja 2021 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Marcin Jiers
2. Katarzyna Kwiecień
3. Maciej Masłowski
4. Łukasz Michoń
5. Monika Poznańska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki