Uchwała nr 2/II/2021 z dnia 21 maja 2021 roku

Uchwała nr 2/II/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie z dnia 21 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia propozycji zaleceń PTODM dotyczących wizyt duszpasterskich w domach osób pozostających w izolacji z powodów epidemicznych

§ 1

Zarząd przyjmuje propozycję zaleceń PTODM dotyczących wizyt duszpasterskich w domach osób pozostających w izolacji z powodów epidemicznych w brzmieniu jak w załączniku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki