Uchwała nr 4/II/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała nr 4/II/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie koordynacji projektu szkoleniowego w Bydgoszczy

§ 1

Zarząd powierza koordynację projektu szkoleniowego w Bydgoszczy ks. Szymonowi Gołocie, diecezjalnemu duszpasterzowi służby zdrowia w Bydgoszczy i członkowi zwyczajnemu PTODM.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki