Uchwała nr 1/Cz/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków podjęta w dniu 10 stycznia 2020 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Tomasz Duszczak
2. Sławomir Maćkowiak
3. Anna Wójcik-Krzemień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki