Uchwała nr 4/Cz/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie przyjęcia nowych członków

podjęta w dniu 31 sierpnia 2017 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, działając na podstawie Art. 11 pkt 2 Statutu, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
1. Krystyna Boczar
2. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
3. Bożena Leszczyńska
4. Natalia Neumann-Klimasińska
5. Anna Orońska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki