Zasady dostępu osób duchowych do chorych we wszystkich szpitalach w Polsce

23.11.2020

zobacz pdf

BI.OI.070.6.2020
Warszawa, dnia 18 maja 2020

Pani dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Prezes Zarządu PTODM

Szanowna Pani Doktor,

w nawiązaniu do pisma w sprawie określenia zasad dostępu osób duchowych do chorych we wszystkich szpitalach w Polsce, uprzejmie informuję, że kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zaleca się udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.
Kapłani pracujący z chorymi jak również sami wierni z odpowiedzialnością muszą stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorymi, jak również do zaleceń odpowiednich władzi służb, których celem jest powstrzymanie epidemii.
W duchu odpowiedzialności za siebie i innych ważne jest, aby zachować wszelkie środki ostrożności i higieny.

Z poważaniem
Grzegorz Hudzik
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/