Publikacje

 • Chorzy oczekują pomocy duchowej

  Obchodzony od 28 lat Światowy Dzień Chorego jest promowany i bardzo mocno wpisał się w działalność duszpasterską Kościoła - podkreślił krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski.

 • Miłość, medycyna i cuda

  O eterycznych związkach między duchowością a zdrowiem oraz tajemniczych uzdrowieniach mówi dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, lekarz, dr nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Duchowość a wypalenie zawodowe lekarzy

  Czy lekarz ma być „tylko” specjalistą – fachowcem w swojej dziedzinie? Czy nie powinien być człowiekiem z poczuciem misji, pełnym zrozumienia i współczucia, który wie, jak choroba oddziałuje na pacjenta? Czy oprócz wiedzy medycznej ma się także cechować szczególną wrażliwością i posiadać podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne (np. aktywne słuchanie, wsparcie)?

 • Dlaczego chory prosi o przyśpieszenie swojej śmierci

  Ocenia się, że nawet połowa chorych terminalnie może odczuwać (często zmiennie) pragnienie śmierci (desire to die – DD). W wielu przypadkach chodzi po prostu o akceptację śmierci lub życzenie, żeby przyszła jak najszybciej, ale bez planowania jakiegokolwiek działania ze strony chorego.

 • Organizacja opieki paliatywnej w Polsce. Hospicjum domowe

  Celem opieki paliatywno-hospicyjnej (OPH) jest poprawa jakości życia chorego i jego bliskich w sytuacji postępującej i często nieuleczalnej choroby. Działania w tym zakresie podejmowane są z poszanowaniem autonomii i godności pacjenta i mają za zadanie zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorego, jak również wsparcie jego bliskich.

 • Hospicjum to też marzenia

  Hospicjum to miejsce, w którym człowiek może otrzymać pomoc jakiej często nie są w stanie dać im bliscy w domu – przekonuje dr n. med. Mariola Kosowicz, kierownik Poradni Psychoonkologii w Centrum Onkologii w Warszawie.

 • Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie – własne obserwacje

  Artykuł przygotowany na podstawie wystąpienia Autorki na XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” (Kraków, 17 maja 2018 r.), zorganizowanym przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna i Towarzystwo Internistów Polskich we współpracy z Polskim Towarzystwem Opieki Duchowej w Medycynie, Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Komisją Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie oraz Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

 • Terapia wzmacniająca godność jako narzędzie odnajdywania nadziei i poczucia sensu u kresu życia chorych

  Cierpienie ciężko chorego człowieka często wiąże się z niepokojem egzystencjalnym i obniżonym poczuciem własnej wartości. Badania prowadzone przez zespół naukowców pod kierunkiem kanadyjskiego psychiatry Harveya Maxa Chochinova wśród chorych znajdujących się u kresu życia zaowocowały m.in. stworzeniem terapii wzmacniającej godność.

23 artykuły - strona 1 z 3