Publikacje

 • Chorzy oczekują pomocy duchowej

  Obchodzony od 28 lat Światowy Dzień Chorego jest promowany i bardzo mocno wpisał się w działalność duszpasterską Kościoła - podkreślił krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski.

 • Miłość, medycyna i cuda

  O eterycznych związkach między duchowością a zdrowiem oraz tajemniczych uzdrowieniach mówi dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, lekarz, dr nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Opieka paliatywna w czasie pandemii COVID-19

  Autorzy przedstawiają postępowanie paliatywne u chorych na COVID-19 obejmujące: planowanie opieki medycznej z wyprzedzeniem, komunikację, opiekę całościową, opiekę duchową i towarzyszenie choremu, łagodzenie objawów (m.in. duszności), opiekę nad umierającymi oraz udzielenie wsparcia rodzinie w okresie umierania chorego oraz po jego śmierci.

 • Etyczny wymiar decyzji priorytetyzacyjnych i alokacyjnych dotyczących stosowania zaawansowanych technologii medycznych w kontekście pandemii COVID-19

  Decyzje dotyczące pierwszeństwa dostępu do zaawansowanych technologii ratujących życie oraz alokacji i racjonowania ograniczonych zasobów medycznych powinno się uzależniać od kryteriów medycznych, a nie społecznych czy ekonomicznych.

 • Duchowość a wypalenie zawodowe lekarzy

  Czy lekarz ma być „tylko” specjalistą – fachowcem w swojej dziedzinie? Czy nie powinien być człowiekiem z poczuciem misji, pełnym zrozumienia i współczucia, który wie, jak choroba oddziałuje na pacjenta? Czy oprócz wiedzy medycznej ma się także cechować szczególną wrażliwością i posiadać podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne (np. aktywne słuchanie, wsparcie)?

 • Dlaczego chory prosi o przyśpieszenie swojej śmierci

  Ocenia się, że nawet połowa chorych terminalnie może odczuwać (często zmiennie) pragnienie śmierci (desire to die – DD). W wielu przypadkach chodzi po prostu o akceptację śmierci lub życzenie, żeby przyszła jak najszybciej, ale bez planowania jakiegokolwiek działania ze strony chorego.

 • Organizacja opieki paliatywnej w Polsce. Hospicjum domowe

  Celem opieki paliatywno-hospicyjnej (OPH) jest poprawa jakości życia chorego i jego bliskich w sytuacji postępującej i często nieuleczalnej choroby. Działania w tym zakresie podejmowane są z poszanowaniem autonomii i godności pacjenta i mają za zadanie zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, socjalnych i duchowych chorego, jak również wsparcie jego bliskich.

 • Hospicjum to też marzenia

  Hospicjum to miejsce, w którym człowiek może otrzymać pomoc jakiej często nie są w stanie dać im bliscy w domu – przekonuje dr n. med. Mariola Kosowicz, kierownik Poradni Psychoonkologii w Centrum Onkologii w Warszawie.

25 artykułów - strona 1 z 3