Zarząd PTODM

Prezes
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

Wiceprezes
dr hab. n. med., dr n. praw. Jakub Pawlikowski

Sekretarz
dr Marek Krobicki

Skarbnik
dr n. med. Piotr Gajewski

Członkowie

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

dr n. med. Dominik Krzyżanowski

ks. dr hab. n. teol.
Andrzej Muszala, prof. UPJP II

Komisja Rewizyjna

dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
(Przewodnicząca)

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr hab. n. med. Jarosław Sak
ks. dr Arkadiusz Zawistowski
krajowy duszpasterz służby zdrowia