Zarząd PTODM

Kadencja 2019-2023

Prezes
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

dr hab. n. med., dr n. praw. Jakub Pawlikowski

dr Marek Krobicki

dr n. med. Piotr Gajewski

dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

ks. dr hab. n. teol.
Andrzej Muszala, prof. UPJP II

dr hab. n. med. Jarosław Sak

ks dr n. teol. Grzegorz Giemza

Komisja Rewizyjna
ks. dr hab. n. teol. Tomasz Wielebski, prof. UKSW (Przewodniczący)

Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr psych. Rafał Bartczuk
mgr Renata Zaręba

Kontakt

Biuro Zarządu PTODM
ul. Gazowa 14A
31-060 Kraków
tel./fax +48 12 430 54 15
e-mail: ptodm@mp.pl
nr konta bankowego:
Getin Bank
27 1560 0013 2004 0379 5000 0001
NIP: 6762505109

Adres do korespondencji
mgr Renata Zaręba
II Katedra Chorób Wewnętrznych
ul. Skawińska 8 
31-066 Kraków